تیغ کف تراش LC01061208

شفت :12 م .مقطر :19.05 م.مکارگیر :20 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
سه شنبه 15 آذر 1401 14:58:06

تیغ کف تراش LC01061208

CLENING BOTTOM BIT
شفت :12 م .م قطر :19.05 م.م کارگیر :20 م.م
وضعیت موجود
قیمت 290,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها


مطالب مرتبط