بلبرینگ R3Z

قطر بیرونی :12.7 م.مقطر داخلی :4.85 م.مارتفاع : 50 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...

بلبرینگ R3Z


قطر بیرونی :12.7 م.م قطر داخلی :4.85 م.م ارتفاع : 50 م.م
وضعیت موجود
قیمت 30,000 تومان
تعداد
1