تیغ ابزار LC18252408

شفت :12 م.مقطر :38.1 م.مکارگیر :10 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
سه شنبه 15 آذر 1401 14:41:13

تیغ ابزار LC18252408

CLASSICAL PLUNGE BIT
شفت :12 م.م قطر :38.1 م.م کارگیر :10 م.م
وضعیت موجود
قیمت 564,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها