تیغ کف تراش LC01061608

شفت :12 م.مقطر :25.4 م.مکارگیر :20 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
سه شنبه 15 آذر 1401 13:15:22

تیغ کف تراش LC01061608

CLENING BOTTOM BIT
شفت :12 م.م قطر :25.4 م.م کارگیر :20 م.م
وضعیت موجود
قیمت 360,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها


مطالب مرتبط