تیغ کف تراش LC01061608

شفت :12 م.مقطر :25.4 م.مکارگیر :20 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
پنجشنبه 9 آذر 1402 10:21:24

تیغ کف تراش LC01061608

CLENING BOTTOM BIT
شفت :12 م.م قطر :25.4 م.م کارگیر :20 م.م
وضعیت موجود
قیمت 576,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها