مته سوراخ جیبی با تنظیم آسان کرگ

مناسب برای استفاده با جیگ های کرگبرای مواد با ضخامت 3 تا 28 سانتیمترنشانه های حک شده روی آن برای تنظیم با عمق برش 3، 8 و 28 سانتیمتر استکاملا هماهنگ با جیگ های 320 و 310 کرگ است

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
يكشنبه 2 مهر 1402 10:12:52

مته سوراخ جیبی با تنظیم آسان کرگ

Kreg® Easy-Set Pocket-Hole Drill Bit
  • کد : 3333
  • برند : kreg
مناسب برای استفاده با جیگ های کرگ برای مواد با ضخامت 3 تا 28 سانتیمتر نشانه های حک شده روی آن برای تنظیم با عمق برش 3، 8 و 28 سانتیمتر است کاملا هماهنگ با جیگ های 320 و 310 کرگ است
وضعیت ناموجود می باشد

پرسش ها