تیغ پاکت(کف تراش لب گرد) LC05012008

برند:CUBEقطر:31.75 م.مارتفاع کارگیر:15.90 م.مشفت: 12 م.مشعاع انحنا : 6.35 م.م

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
پنجشنبه 9 آذر 1402 10:39:10

تیغ پاکت(کف تراش لب گرد) LC05012008

LC05012008 Bit
برند:CUBE قطر:31.75 م.م ارتفاع کارگیر:15.90 م.م شفت: 12 م.م شعاع انحنا : 6.35 م.م
وضعیت موجود
قیمت 698,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها