راهنمای مته کرگ مدل Micro Pocket

سوراخ های راهنمای این محصول 25 درصد کوچک تر از مدل های دیگر استمناسب برای پروژه های کوچک، ظریف و تعمیراتقابل هماهنگی با جیگ های کرگ K3, K4, K4MS, K5 و K5MSهماهنگ با مته های 12 میلیمتری و مته های نازک (کمتر از 25 میلیمتری)هماهنگ با پیچ های SPS کرگاعمال سوراخ هایی کوچک تر

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
سه شنبه 15 آذر 1401 15:26:36

راهنمای مته کرگ مدل Micro Pocket

Kreg Jig Micro Pocket Drill Guide Kit
  • کد : 3155
  • برند : kreg
  • امتیاز : 0
سوراخ های راهنمای این محصول 25 درصد کوچک تر از مدل های دیگر است مناسب برای پروژه های کوچک، ظریف و تعمیرات قابل هماهنگی با جیگ های کرگ K3, K4, K4MS, K5 و K5MS هماهنگ با مته های 12 میلیمتری و مته های نازک (کمتر از 25 میلیمتری) هماهنگ با پیچ های SPS کرگ اعمال سوراخ هایی کوچک تر
وضعیت موجود
قیمت 1,800,000 تومان
تعداد
1

پرسش ها